Tillbage till toppen

PrintaFix Basic 100ml APRINTAPRO Forstør

PrintaFix Basic 100ml APRINTAPRO

LH2-1801

Nyhed

105,00 kr84,00 kr kr ex. moms

Yderligere information

Tekniske detaljer & specifikationer

Sikkerhedsoplysninger GHS / H-sætningerH 225: Meget brandfarlig væske og damp (H 225), H 319: Forårsager alvorlig øjenirritation (H 319)
Sikkerhedsoplysninger GHS / P-sætningerP 101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P 101), P 102: Opbevares utilgængeligt for børn. (P 102), P 210: Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. (P 210), P 337+313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P 337+313), P 501: Indholdet/beholderen bortskaffes i... (P 501)
Sikkerhedsoplysninger GHS / farebetegnelseGHS02: Brandfarlig (GHS-02-FLAMMABLE_SY_00), GHS07: Lokalirriterende (GHS-07-IRRITANT_SY_00)

Easy to use

Forget toxic acids to dissolve your filament, stop wasting time placing tiny strips of tape to your glass plate. Use PrintaFix and enjoy the simple and easy handling! Spray PrintaFix on the printbed, let it dry and start printing without any impact on the performance.

High performance

Endless hours of perfecting the formula to achieve an easy application without ever losing the necessary performance. The journey is bottled in PrintaFix – the best solution for 3D printing. Superior to our competitors, we can help you with every print.

19 Andre produkter i denne kategori:

Kunder, der købte denne vare, købte også

Download

3D Nielsen
Cvr: 35125108 | H.P Christensens Vej 3 | 3000 Helsingør
Tlf: 30 27 30 51 | Mail: Info (snabel-a) 3dNielsen.dk